Tijdens de zomervakantie hanteren wij afwijkende openingstijden.

De openingstijden worden indien die afwijken, hieronder vermeld!